Ceny a rozmery - jednokomorové betónové žumpy

Rozmery žumpy sú bez dosky a komína. Je potrebné počítať s rozmermi ako výška komína 50 cm a základná vrchná doska 10 cm.
Zosilnená vrchná doska ( 16 cm ) pojadzná autom je s príplatkom 50 €